Vstupní intenzivní kurz pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince

Zopakujete si gramatiku, procvičíte si produktivní dovednosti, zorientujete se ve studijním plánu a informační systému SIS. Seznámíte se se všemi vyučujícími ÚBS. Podrobné informace najdete zde.

Úvod > Nástěnka > Vstupní intenzivní kurz pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince