Konference „Slovo a věta ve slovanských jazycích. Popis – Konfrontace – Překlad“ 20.-21.10.2022 ve Vratislavi

Letos se bude konat již šestnáctá vědecká konference z cyklu „Slovo a věta ve slovanských jazycích. Popis – Konfrontace –Překlad”, pořádaná Ústavem slovanské filologie Vratislavské univerzity.

Zde najdete pozvánku a přihlášku s pokyny pro účastníky.

Úvod > Nástěnka > Konference „Slovo a věta ve slovanských jazycích. Popis – Konfrontace – Překlad“ 20.-21.10.2022 ve Vratislavi