VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICE LEKTORŮ ČJ

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výběrového řízení na pozice lektorů českého jazyka s působností  na zahraničních univerzitách. Bližší informace jsou k dispozici na: Výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí na akademický rok 2022/2023, MŠMT ČR (msmt.cz) a na Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz).

Úvod > Nástěnka > VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICE LEKTORŮ ČJ